KOYO 60042RU

KOYO 60042RU Bearings,Exchange KOYO 60042|180104K

KOYO 60042RU Bearing
KOYO 60042RU DIMENSIONS : d(Bore diameter:) --- 20 mm
D(Outside diameter:) --- 42 mm
T --- 12 mm
Brand :
KOYO Bearings
KOYO 60042RU Bearing Description :
Deep Groove Ball Bearings; 60042 Bearings ; Description: deep groove ball bearings with seals on both sides;